SAN H100B #S-630

Rok produkcji : ?

Rok zakupu : ?

Numery taborowe :
(?-1976) – 543
(1976-1979) – S-630

Numer rejestracyjny : XR 99-63

Wycofany : 06.09.1979